.
Fulde navn:

Alder:

Moderland:

Hyppigste filmarbejde:

Debut MDMart film:
Melissa Fisker JakobsenDanmark

Skuespil

Star Wars: Hvordan man er Jedi
(som: 'I-your-face gæst')
.

B I L L E D E R   P Å   V E J

.
.
       Skuespil    
. 2..
.
1.
.
Kun Uhyggeligt (2018) ... Sofa film pige
.
Star Wars: Hvordan man er Jedi
(2017) ... In-your-face gæst
.
 
     GUF  
  Melissa...
.